ประเภทถนน
จำนวนระยะทาง (เมตร)
ถนนลาดยาง
3,500
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
12,000
ถนนลูกรังลงหินคลุก
-
ถนนลูกรัง
55,000
 

แหล่งน้ำธรรมชาติ
จำนวน
ลำน้ำ  ลำห้วย
2 สาย
บึง หนองและอื่น
-

แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
จำนวน
ฝาย
25 แห่ง
บ่อน้ำตื้น
110 บ่อ
บ่อโยก
-
อ่างเก็บน้ำ
12 แห่่ง
ระบบประปา
9 แห่ง
     

 

 

 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลอ่ายนาไลย
เลขที่ 35 หมู่ 2 บ้านนาไลย อ.เวียงสา จ.น่าน 55110
โทรศัพท์. 054-690910 www.ainalai.go.th